Město Milovice
Oddělení správy majetku města

nám. 30. června 508, Milovice – Mladá, PSČ 289 23
tel.: 325 517 127; e-mail: alena.miklosinova@mesto-milovice.cz

Autobusová doprava Milovice – Boží Dar

Na trase Milovice – Boží Dar je zajištěn autobusový spoj v rozsahu šesti spojů v návaznosti na přímé osobní vlaky do Prahy a z Prahy.

Jízdné je shodné s tarifem SID, tj. 12Kč obyčejné jízdné, 9Kč studenti, 4Kč žáci a 6Kč poloviční (děti 6-15, psi, zavazadla). Tyto autobusové spoje zajíždějí do areálu sídliště Milovice v části Boží Dar.

Milovice – žel. stanice / Milovice – Boží Dar; Platnost od 3.9.2012

1 3 5 7 9 11
X m X m X m X m X m X m
Milovice, žel.st. 5:15 7:15 12:15 14:15 16:15 18:15
Milovice, škola 12:17 14:17 16:17
Milovice, Boží Dar 5:25 7:25 12:25 14:25 16:25 18:25

Milovice – Boží Dar / Milovice – žel. stanice

2 4 6 8 10 12
X p X p X p X p X p X p
Milovice, Boží Dar 5:30 7:30 12:30 14:30 16:30 18:30
Milovice, škola 7:37
Milovice, žel.st. 5:40 7:40 12:40 14:40 16:40 18:40

X Jede v pracovní dny
… Spoj jede jinou trasou
m Spoj vyčká v zastávce Milovice žel.st. příjezdu os. vlaku od Prahy max. 5 min.
p Na spoj navazuje v zastávce Milovice, žel. st. přímý os. vlak do Prahy
Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., tel.: 325 502 240

V Milovicích dne: 31.8.2012